Corona

Ook in deze tijden hechten wij veel waarde aan een persoonlijk afscheid. Maar we ontkomen er niet aan om ons ook tijdens afscheidsdiensten en uitvaarten te houden aan de maatregelen die de overheid heeft getroffen. Een afscheid zal hierdoor weliswaar anders zijn dan u misschien gewend bent.

Waar mogelijk, en gewenst, komen wij nog steeds bij u thuis om een uitvaart te bespreken en te regelen. Een dierbare wordt met dezelfde toewijding verzorgd als voorheen.

Wij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM om de verspreiding van het virus af te remmen. Zo vragen wij nabestaanden om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Koffietafels zijn inmiddels weer toegestaan maar het aantal genodigden is beperkt. Aangezien koffietafels onder de noemer horeca valt zijn we genoodzaakt om bezoekers om contactgegevens te vragen.

Hoeveel personen er aanwezig mogen zijn bij een afscheidsdienst en/of koffietafel hangt volledig af van de locatie(s) waar de plechtigheid gehouden wordt.

Heeft u klachten zoals koorts of verkoudheid, of andere klachten die symptomen van het Corona virus kunnen zijn, dan vragen wij u om thuis te blijven. Indien gewenst kan met toestemming van de nabestaanden in sommige gevallen de uitvaart online live meegekeken worden.