De uitvaart

In ons haastige leven staan we zelden stil bij de dood. En dat terwijl er jaarlijks heel veel mensen te maken krijgen met een rouwproces. Bij een sterfgeval staat de familie voor allerlei uitdagingen. Een verlies op zich is al zwaar genoeg. Op zo’n moment is deskundige en persoonlijke hulp onmisbaar. Het leed kunnen wij niet wegnemen, wel kunnen wij allerlei zaken voor u regelen die bij een uitvaart nu eenmaal moeten gebeuren.

Melden van overlijden

Na het overlijden is het allereerst belangrijk dat de (huis)arts wordt gebeld. Bij het overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum is dit niet nodig. De arts stelt een overlijdensverklaring op. Nadat de arts is verwittigd belt u de uitvaartverzorger.

Wat verzorgen wij voor u?

Wij zullen u vragen naar de naam en geboortedatum van de overledene. Daarnaast is ook het tijdstip en plaats van overlijden van belang. Als het overlijden thuis heeft plaatsgevonden kunt u kiezen voor een thuisopbaring of overbrenging naar een mortuarium. De overledene wordt dan met de rouwauto opgehaald. Indien u besluit om thuis op te baren dragen wij de eerste zorg voor het verzorgen van de overledene. Uiteraard mag u dat als familie ook zelf of samen met iemand van ons doen. Bij een thuisopbaring wordt een kist bezorgd met kistkoeling of een bedkoeling en eventueel een kamerscherm.

Dan komt het moment om de gehele uitvaart te bespreken. Bij de regeling worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
•    Keuze tot cremeren of begraven;
•    Keuze van de kist;
•    Overleggen waar en wanneer u afscheid komt nemen;
•    Overleggen waar, wanneer en hoe de uitvaartdienst/plechtigheid zal plaatsvinden;
•    Keuze voor een rouwkaart en/of advertentie en de invulling hiervan;
•    Wel of geen koffietafel/consumpties bij de afscheidsdienst;
•    Keuze voor bloemen;
•    Eventueel verzorging van (professionele) dragers, rouw- en volgauto’s.

Als het één en ander besproken is en u heeft ervoor gekozen om (rouw)kaarten te versturen dan krijgt u van de uitvaartverzorger alvast de enveloppen zodat u kunt beginnen met het schrijven van de adressen. De uitvaartverzorger gaat naar kantoor om alles wat is besproken uit te werken. Onder andere de gekozen locatie wordt vastgelegd, een eventuele voorganger wordt gecontacteerd, er wordt een proefversie van de kaart gemaakt en de overlijdenstekst voor een eventuele advertentie wordt doorgegeven aan de krant. Als alles vastligt worden de rouwkaarten bij ons gedrukt. De kaarten en postzegels worden in overleg bij de familie afgegeven en (meestal) door ons afgegeven bij PostNL.

Hoe gaat het verder?

De eerste dag na een overlijden kan ontzettend hectisch zijn. Gelukkig hoeft niet alles op één dag geregeld te worden en krijgt u best even de tijd om over bepaalde zaken rustig na te denken. De keuze voor muziek, het maken van eventuele gedachtenisteksten en liturgieën hoeven niet meteen de dag van het overlijden vastgelegd te zijn. De dag voor de afscheidsdienst bespreken we het gehele verloop van de uitvaart nogmaals door met de familie. De dag van de uitvaart staan wij u op professionele wijze bij om samen te zorgen voor een waardig afscheid.
Zo’n drie à vier weken na de uitvaart nemen we nogmaals contact met u op om alles verder af te handelen. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een dankbetuiging in een dagblad of het laten drukken van bijvoorbeeld dankbetuigingskaartjes. Ook kunnen wij u adviseren bij het kiezen van een urn, sieraad of passend grafmonument. Nadat de laatste zaken zijn afgehandeld wordt de nota van de gehele uitvaart opgesteld. Deze is uitvoerig gespecificeerd en wordt in de meeste gevallen persoonlijk bij u bezorgd voor het geval u nog vragen heeft.

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van alle informatie nog vragen heeft. U kunt ons bellen voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis. Ook is er de mogelijkheid om het handige boekje ‘Wegwijzer voor uw uitvaart’ aan te vragen. Dit boekje gaat uitvoerig in op wat we in het kort hebben uitgelegd. U krijgt dit kosteloos toegestuurd.