Overlijden

In ons haastige leven staan we zelden stil bij de dood. En dat terwijl jaarlijks heel veel mensen te maken krijgen met een rouwproces. Bij een sterfgeval staat de familie voor allerlei problemen. Een verlies op zich is al zwaar genoeg. Op zo'n moment is deskundige hulp onmisbaar. Het leed kunnen wij niet wegnemen, wel kunnen wij allerlei zaken voor u regelen die bij een uitvaart nu eenmaal moeten gebeuren.

Wat verzorgen wij voor u?

Na een telefoontje van de familie waar iemand overleden is kan het volgende gebeuren. Als de overledene thuis is overleden kunt u besluiten tot overbrenging naar een mortuarium. In dat geval komt men met de rouwauto de overledene ophalen. Indien u besluit om thuis op te baren dragen we eerst zorg voor het verzorgen van de overledene. Uiteraard mag u dat als familie ook zelf of samen met iemand van ons doen. Na het verzorgen van de overledene wordt na het kiezen van de kist, de kist bezorgd met een kistkoeling en evt. een kamerscherm om enige privacy te hebben. Dan komt het moment om de gehele uitvaart te bespreken. Bij de regeling komen o.a. de volgende punten aan de orde:

  • keuze van rouwkaart uit een map met voorbeelden
  • keuze van de kist
  • overleggen waar en wanneer u nog afscheid komt nemen
  • kiezen van evt. bloemen
  • overleg over consumpties na de begrafenis
  • verzorgen van dragers, rouw- en volgauto's
  • opstellen van tekst voor rouwkaart c.q. advertentie
  • waar/wanneer/ invulling uitvaartdienst/plechtigheid

Als één en ander besproken is krijgt u alvast de enveloppen van de rouwkaarten zodat u de adressen kunt gaan schrijven. De uitvaartverzorger gaat naar kantoor om alles uit te werken wat besproken is. U kunt hierbij denken aan het vastleggen van een tijd in een kerk of crematorium, overleg met voorganger of pastoor die de plechtigheid gaat leiden, graf bestellen bij de gemeente en het doormailen van de overlijdenstekst naar een dagblad. Als alles vastligt worden de rouwkaarten in eigen beheer gedrukt en gevouwen. De rouwkaarten met postzegels worden in overleg bij de familie afgeleverd en meestal door iemand van ons bedrijf afgegeven bij TNT Post.

Hoe gaat het verder?

De eerste dag na het overlijden is het altijd ontzettend hectisch
omdat de kaarten verzonden moeten worden en er veel besproken moet worden. Toch moet niet alles op 1 dag geregeld worden en krijgt u best de tijd om over bepaalde dingen nog eens rustig na te denken. Daarom verzorgen we meestal de aangifte bij de burgerlijke stand de volgende dag. Ook het kiezen van muziek, het maken van evt. liturgie of gedachtenisteksten komen meestal een paar dagen na het overlijden aan de orde. Eén dag voor de uitvaart bespreken we het gehele verloop van de uitvaart met de naaste familie door. Op de dag zelf staan wij moet ons team u natuurlijk professioneel bij voor een waardig afscheid. Zo'n drie à vier weken na de uitvaart nemen we weer contact met u op om alles verder af te handelen. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een dankbetuiging in een dagblad of het laten drukken van dankbetuigingkaartjes. Ook kunnen wij u adviseren bij het kiezen van een passend grafmonument. Als de dankadvertenties of kaartjes geplaatst zijn komt als laatste de nota van de totale uitvaart. Deze is uitvoerig gespecificeerd en wordt persoonlijk bij u bezorgd in het geval u nog vragen heeft.

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze tekst toch nog vragen hebt. Schroom dan niet en belt u ons voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis. Ook is er de mogelijkheid om "wegwijzer voor uw uitvaart" aan te vragen. Een handig boekje wat uitvoeriger ingaat op wat we in het kort hebben proberen uit te leggen. U krijgt dit kosteloos toegestuurd.